Custom Search

Previous   -   Next

# Ranks Server Server filter Legion Legion filter Members UpDown Contribution Points UpDown Contrib. Ratio UpDown
31 199-20-4 EU Telemachus Elyos eXistence 15 449,928,484 29,995,200
32 156-147-69 NA Tiamat Elyos Digital Massacre 18 538,602,437 29,922,400
33 11-31-8 NA Tiamat Elyos Solstice 74 2,147,483,647 29,020,000
34 139-135-15 NA Kahrun Elyos Murder Dolls 21 603,064,505 28,717,400
35 182-169-77 NA Tiamat Elyos Hyperion Order 17 482,498,163 28,382,200
36 185-171-42 NA Israphel Asmodian Check Your Tears 17 476,160,515 28,009,400
37 178-166-39 NA Israphel Elyos Brigade 18 503,594,379 27,977,500
38 210-188-88 NA Tiamat Elyos PimpS 16 428,020,175 26,751,300
39 66-66-27 NA Tiamat Elyos XLaw 50 1,237,415,887 24,748,300
40 120-118-19 NA Siel Elyos kekeke 27 662,324,831 24,530,600
41 13-2-10 NA Tiamat Asmodian Unicorn Strike Force 88 2,147,483,647 24,403,200
42 161-151-19 NA Kahrun Asmodian JumperS 22 532,859,799 24,220,900
43 119-117-32 NA Israphel Elyos Chickens That Rawr at Asmo 28 670,809,924 23,957,500
44 146-139-64 NA Tiamat Asmodian KIN 24 566,405,545 23,600,200
45 255-216-100 NA Tiamat Asmodian Axios EcheIon 15 351,403,270 23,426,900
46 264-222-4 NA Zikel Elyos Aoi No KazeNK 16 341,688,613 21,355,500
47 16-5-13 NA Tiamat Elyos Team Para 101 2,147,483,647 21,262,200
48 118-116-1 NA Zikel Elyos SunShine 32 676,431,828 21,138,500
49 47-47-19 NA Tiamat Asmodian Daevas of Darkness 74 1,554,674,963 21,009,100
50 254-215-28 NA Kahrun Elyos Meet Your Master 17 353,195,809 20,776,200
51 15-4-12 NA Tiamat Asmodian l The Last Dragon l 104 2,147,483,647 20,648,900
52 61-61-12 NA Siel Elyos Mezzo Forte 64 1,320,200,208 20,628,100
53 33-33-6 NA Kahrun Elyos SANCTUS 99 2,034,203,144 20,547,500
54 122-119-20 NA Siel Asmodian ShapeShifters 32 656,235,673 20,507,400
55 91-91-38 NA Tiamat Elyos Poco 45 896,086,685 19,913,000
56 109-108-51 NA Tiamat Asmodian PROVIDENCIA 37 717,859,156 19,401,600
57 52-52-22 NA Tiamat Asmodian Pegasus 76 1,471,469,938 19,361,400
58 276-227-103 NA Tiamat Elyos lnvalid Targets 17 325,189,110 19,128,800
59 263-221-57 NA Israphel Asmodian You People 18 343,170,531 19,065,000
60 189-173-43 NA Israphel Elyos Hello Kitty Nation 25 463,522,668 18,540,900

Previous   -   Next