Custom Search

Previous   -   Next

# Ranks Server Server filter Legion Legion filter Members UpDown Contribution Points UpDown Contrib. Ratio UpDown
1 56-56-10 NA Siel Elyos ReIentless 15 1,427,017,105 95,134,500
2 6-6-1 NA Kahrun Elyos Low Profile 24 2,147,483,647 89,478,500
3 50-50-15 NA Israphel Asmodian Deity 18 1,480,767,696 82,264,900
4 36-36-15 NA Tiamat Asmodian C A K E 25 1,909,698,552 76,387,900
5 9-9-4 NA Kahrun Asmodian Heavens Recall 29 2,147,483,647 74,051,200
6 40-40-16 NA Tiamat Elyos Rolling Panda 24 1,762,642,475 73,443,400
7 30-14-4 NA Siel Asmodian KINGDOM 31 2,147,483,647 69,273,700
8 60-60-11 NA Siel Asmodian Athanatos 20 1,326,302,620 66,315,100
9 23-25-2 NA Tiamat Elyos Terrifying Kitties 33 2,147,483,647 65,075,300
10 19-26-1 NA Tiamat Asmodian Aphotic 36 2,147,483,647 59,652,300
11 82-82-33 NA Tiamat Elyos LuongSonBac 17 997,367,526 58,668,700
12 62-62-24 NA Tiamat Asmodian Akakak 23 1,306,716,916 56,813,800
13 37-37-6 NA Siel Elyos Limited 33 1,867,530,934 56,591,800
14 28-13-3 NA Siel Asmodian Bandulu 40 2,147,483,647 53,687,100
15 67-67-28 NA Tiamat Asmodian Unemployed 23 1,202,932,957 52,301,400
16 79-79-22 NA Israphel Elyos REBELLlON 20 1,021,902,609 51,095,100
17 71-71-9 NA Kahrun Asmodian TbMA 23 1,134,900,002 49,343,500
18 32-21-6 NA Israphel Asmodian Bring Your Mains 47 2,147,483,647 45,691,100
19 108-107-50 NA Tiamat Elyos Celerity 16 720,666,572 45,041,700
20 10-10-5 NA Kahrun Asmodian Le Jardin Paradis 48 2,147,483,647 44,739,200
21 65-65-13 NA Siel Asmodian MilanStation 30 1,250,282,452 41,676,100
22 84-84-24 NA Israphel Asmodian i dont know 24 988,204,026 41,175,200
23 5-1-7 NA Tiamat Elyos F A I L 55 2,147,483,647 39,045,200
24 4-30-6 NA Tiamat Elyos Hello Kitty Nation 59 2,147,483,647 36,398,000
25 107-106-49 NA Tiamat Asmodian Sangre Latina 20 724,248,083 36,212,400
26 34-34-14 NA Tiamat Asmodian l Supremacy l 56 2,016,943,085 36,016,800
27 175-12-3 EU Suthran Asmodian FUREUR 15 507,359,313 33,824,000
28 87-87-36 NA Tiamat Elyos InstaPOP 28 942,453,120 33,659,000
29 8-8-3 NA Kahrun Asmodian I WTF I 64 2,147,483,647 33,554,400
30 26-29-5 NA Tiamat Asmodian ASIAN EXPRESS 69 2,147,483,647 31,123,000

Previous   -   Next